ANGLIČTINA HROU 6-10 LET

19.08.2021

Naše výukové metody jsou sestaveny tak, aby dítě pozitivně motivovaly a podporovaly tak přirozený proces učení se jazyku. Jednotlivé lekce jsou plné písniček, her, obrázků, hraček, výtvarných a pohybových aktivit, které dětem kromě motivace k učení se a zábavy přináší také důležitý pocit sebevědomí a sounáležitosti s ostatními dětmi ve skupině. Výuka dětí je založena na skutečnosti, že již malé děti dokáží rozlišit mateřský a cizí jazyk, a zároveň využívá jejich mimořádné schopnosti učení, která je ve věku od 1 roku až do 8 let nejproduktivnější, a proto si děti v tomto věku osvojují nové poznatky nejsnáze.

Děti od 6 do 10 let.

Cena 800 Kč/8 lekcí.

Lektorka Zuzana Muchová.

Začínáme 23.9.2021 vždy ve čtvrtek od 15:30 do 16:15 hod v Domečku Komunitního centra Bašť.

Přihlašování na kroužek na webových stránkách https://www.andelky.cz/registration