KROUŽKY

Nabídka kroužků a kurzů pro děti a dospělé.

Tato nabídka bude průběžně doplňována o nové kroužky či kurzy a měněna podle zájmu účastníků.

Kroužky a kurzy pro Vás vedou externí lektoři. Věnujte tedy prosím pozornost připojeným textům. Dozvíte se nejenom několik informací k nabízenému kroužku/kurzu, ale také kdo je lektorem a komu se máte přihlásit. 

Rozvrh kroužků/kurzů, které pravidelně probíhají v prostorech Komunitního centra Bašť.