KROUŽKY

Nabídka kroužků a kurzů pro děti a dospělé. 

Tato nabídka bude průběžně doplňována o nové kroužky či kurzy a měněna podle zájmu účastníků. 

Kroužky a kurzy pro Vás vedou externí lektoři. Věnujte tedy prosím pozornost připojeným textům. Dozvíte se nejenom několik informací k nabízenému kroužku/kurzu, ale také kdo je lektorem a komu se máte přihlásit.