Spolky Bašť

K 1. 1. 2024 vyhlašuje obec Bašť výzvu k předkládání žádostí na podporu akcí pro rok 2024 v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. Výzva byla schválena radou obce dne 22. 12. 2023 usnesením č. 2/32/2023. Žadatel může žádat o podporu na max 6 akcí v jednom roce. Výše podpory je limitována celkovou finanční alokací.