Spolky Bašť

K 24. 01. 2022 vyhlašuje Obec Bašť výzvu k předkládání žádostí na podporu akcí pro rok 2022 v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. Výzva byla schválena Zastupitelstvem obce dne 20. 01. 2022 usnesením č. 5/030.