ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Sociální poradenství ANTONIA

V rámci komunitního centra zajišťuje společnost ANTONIA senior services s.r.o. službu základního sociálního poradenství. Tato služba není určena jen pro seniory, ale pro kohokoli, kdo potřebuje informace k řešení nepříznivé sociální situace. Poradenství pomáhá předejít vzniku nepříznivých sociálních situací.

Konkrétně se jedná o:

  • poskytnutí informací o možnostech výběru sociálních služeb a jiných běžně dostupných zdrojů podpory,
  • poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb,
  • poskytnutí informací o dalších formách pomoci (např. o státním sociálním zabezpečení, v oblasti bydlení, zaměstnání, apod.),
  • zprostředkování komunikace s úřady či jinými institucemi.

Zástupci společnosti ANTONIA senior services jsou připraveni Vám poradit, popovídat si s Vámi vždy v úterý od 17 do 19 hodin v prostorech Komunitního centra. 

ANTONIA senior services www.antonia.cz