KROUŽKY A KURZY PRO DĚTI

Lekce Hravě, zdravě jsou určené dětem ve věku cca 5-8 let. Pokud jste si od pediatra na preventivní prohlídce vyslechli nebo si sami všimli, že má vaše dítě ochablé držení těla, spadlé kotníky, nohy do X, podivně vytáčí špičky, hrbí se apod., tak je cvičení Hravě, zdravě určeno právě vašim dětem. Hravou formou si děti osvojují správné držení těla a...

Kroužek Gymnastika hrou s prvky tance a baletu je zaměřen na celkový rozvoj tělesného aparátu spolu s rozvojem citového a rytmického vnímání. Lektorka se zaměřuje na gymnastickou průpravu s využitím obručí, švihadel a stuh, správné držení těla a schopnost vnímat a vyjádřit hudbu i rytmus. Děti se formou hry učí správně koordinovat a formovat své...

Naše výukové metody jsou sestaveny tak, aby dítě pozitivně motivovaly a podporovaly tak přirozený proces učení se jazyku. Jednotlivé lekce jsou plné písniček, her, obrázků, hraček, výtvarných a pohybových aktivit, které dětem kromě motivace k učení se a zábavy přináší také důležitý pocit sebevědomí a sounáležitosti s ostatními dětmi ve skupině....

Naše výukové metody jsou sestaveny tak, aby dítě pozitivně motivovaly a podporovaly tak přirozený proces učení se jazyku. Jednotlivé lekce jsou plné písniček, her, obrázků, hraček, výtvarných a pohybových aktivit, které dětem kromě motivace k učení se a zábavy přináší také důležitý pocit sebevědomí a sounáležitosti s ostatními dětmi ve skupině....

Sportovní kroužek je pro všechny děti, které rády cvičí s obručemi, míči, padákem, skákacími pytli, překážkami, kužely apod.. Cvičení je zaměřené na protažení a rozhýbání celého těla, zvyšování obratnosti, získání zkušeností s pohybem při skupinových aktivitách, spoluprací při hrách a především na získání radosti z pohybu jako takového. Na kroužku...

Tancování je zaměřeno na rozvoj tanečních, pohybových a rytmických schopností dětí. Děti se učí správnému držení těla, vnímání rytmu a hudby. Postupně se naučí jednoduché prvky a choreografie, u starších dětí i složitější sestavy s baletními prvky či prvky moderních tanců. Lektorka využívá známých lidových a dětských písniček k navození radostné...

Sportovní kroužek je pro všechny děti, které rády cvičí s obručemi, míči, padákem, skákacími pytli, překážkami, kužely apod.. Cvičení je zaměřené na protažení a rozhýbání celého těla, zvyšování obratnosti, získání zkušeností s pohybem při skupinových aktivitách, spoluprací při hrách a především na získání radosti z pohybu jako takového. Na kroužku...

V kurzu děti zdokonalují základy baletu, učí se modern dance a taneční improvizaci. Moderní výrazový tanec je tanec určený pro divadelní scénu, ale hlavně pro radost a umění práce s vlastním tělem. Nemá žádná striktní pravidla ani omezení. Cílem lekcí je rozvoj všetranné zdatnosti těla (jak po stránce fyzické kondice, tak po stránce flexibility) a...

HÝBÁNKY

02.09.2020

Kurz mohou navštěvovat rodiče s dětmi od 1,5 roku do 3,5 let. S dětmi sportujeme, vytváříme, tancujeme, učíme zapojit s krtečkem děti do kolektivu. Děti se učí být v kolektivu svých vrstevníků a rozvíjí samy sebe.

V kurzu se děti seznámí se základy baletu a naučí se na lidové a dětské písničky spojovat kroky do jednoduchých choreografií. Důraz je kladen na správné držení těla, což se v dospělosti projeví sebevědomou sebeprezentací a uměním krásně "nést" své tělo.