KROUŽKY A KURZY PRO DĚTI

Pro nadšené malé kreslíře otevírá lektora Nikol Charvátová kurzy kreslení. Pro děti od 6 - 10ti let. Kroužek kreslení, ve kterém se budu učit kreslit tužkou a pastelkami. Dvouhodinový kroužek 1x týdně pro malou skupinu dětí je určen dětem, které kreslení opravdu baví. Zájemci mohou už nyní psát na email portretyzvirat@gmail.com.

Rádi bychom Vám představili kroužek vhodný pro děti, které rády stříhají, malují, modelují nebo cokoli kreativně tvoří. Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 8 účastníků. Pro všechny tvořivé nadšence od 6 do 8 let.

Středa 17:00-17:45 hodin v tělocvičně v 1.patře KC BašťTancování je zaměřeno na rozvoj tanečních, pohybových a rytmických schopností dětí. Děti se učí správnému držení těla, vnímání rytmu a hudby. Postupně se naučí jednoduché prvky a choreografie, u starších dětí i složitější sestavy s baletními prvky či prvky moderních tanců. Lektorka využívá...

Středa 16:00-16:45 hodin v tělocvičně v 1.patře KC BašťSportovní kroužek je pro všechny děti, které rády cvičí s obručemi, míči, padákem, skákacími pytli, překážkami, kužely apod.. Cvičení je zaměřené na protažení a rozhýbání celého těla, zvyšování obratnosti, získání zkušeností s pohybem při skupinových aktivitách, spoluprací při hrách a především...

Čtvrtek 16:00-16:45 hodin v Domečku KC BašťNaše výukové metody jsou sestaveny tak, aby dítě pozitivně motivovaly a podporovaly tak přirozený proces učení se jazyku. Jednotlivé lekce jsou plné písniček, her, obrázků, hraček, výtvarných a pohybových aktivit, které dětem kromě motivace k učení se a zábavy přináší také důležitý pocit sebevědomí a...

Děti se seznamují se základy baletu, gymnastiky, učí se na lidové a dětské písničky spojovat kroky do jednoduchých choreografií. Důraz je kladen na ohebnost, pružnost a správné držení těla, což se v dospělosti projeví sebevědomou sebeprezentací a uměním se krásně "nést".

Ve školním roce 2023/2024 nabízíme prvňáčkům, kteří budou mít třídy v Bašti, kroužky Živé angličtiny v rámci školní družiny. Kroužky poběží od konce září v Komunitním centru v časech: