KROUŽKY A KURZY PRO DĚTI

SPORŤÁČEK

22.02.2023

PONDĚLÍ 15:00-15:50 hodin v malém sále KC Bašť

Sportovní kroužek je pro všechny děti, které rády cvičí s obručemi, míči, padákem, skákacími pytli, překážkami, kužely apod.. Cvičení je zaměřené na protažení a rozhýbání celého těla, zvyšování obratnosti, získání zkušeností s pohybem při skupinových aktivitách, spoluprací při hrách a především na získání radosti z pohybu jako takového. Na kroužku...

Tancování je zaměřeno na rozvoj tanečních, pohybových a rytmických schopností dětí. Děti se učí správnému držení těla, vnímání rytmu a hudby. Postupně se naučí jednoduché prvky a choreografie, u starších dětí i složitější sestavy s baletními prvky či prvky moderních tanců. Lektorka využívá známých lidových a dětských písniček k navození radostné...

Kroužek Gymnastika hrou s prvky tance a baletu je zaměřen na celkový rozvoj tělesného aparátu spolu s rozvojem citového a rytmického vnímání. Lektorka se zaměřuje na gymnastickou průpravu s využitím obručí, míčů a stuh, správné držení těla a schopnost vnímat a vyjádřit hudbu i rytmus. Děti se formou hry učí správně koordinovat a formovat své tělo....

Jednotlivé lekce jsou plné písniček, her, obrázků, hraček, výtvarných a pohybových aktivit, které dětem kromě motivace k učení se a zábavy přináší také důležitý pocit sebevědomí a sounáležitosti s ostatními dětmi ve skupině. S dětmi se naučíme základní komunikační schopnosti (Jak se jmenuješ, Jak se máš?...), budou schopné pojmenovat barvy,...

Oblíbený taneční kurz je určen pro všechny dívky, které milují rytmické tancování. Pod vedením naší dětmi oblíbené lektorky Anny Dyntarové se dívky naučí spoustu zajímavých choreografií do tanců samba, cha-cha-cha, jive aj.

Děti se naučí zábavnou formou společenské tance, jako jsou samba, cha-cha-cha, polka, jive, waltz aj. Samozřejmostí jsou rozcvičky, procvičování vzpřímeného postavení těla a rytmická cvičení. A pokud pro tanec zahoří, můžou v budoucnu přestoupit do soutěžní přípravky. Kurzy povede zkušená tanečnice a lektorka Anna Dyntarová, která je u našich dětí...

Jedná se o sportovní disciplínu, která zahrnuje - akrobacii, aerobik, gymnastiku a tanec. Cílem lekcí je získání základních gymnastických dovedností a jejich postupné prohlubování až po akrobatické prvky na závodní úrovni. Klademe důraz na vytvoření kladného vztahu ke sportu. Lekce jsou dále zaměřeny na správné držení těla, obratnost a rozvoj...