RYTMIKA A TANEČKY 4-6 LET

28.09.2022

Tancování je zaměřeno na rozvoj tanečních, pohybových a rytmických schopností dětí. Děti se učí správnému držení těla, vnímání rytmu a hudby. Postupně se naučí jednoduché prvky a choreografie, u starších dětí i složitější sestavy s baletními prvky či prvky moderních tanců. Lektorka využívá známých lidových a dětských písniček k navození radostné atmosféry a chuti se koordinovaně hýbat. Pravidelně jsou pořádány ukázkové hodiny pro rodiče, kde si děti vyzkouší vystoupení před svým prvním obecenstvem. Cena 1760,- / 16 lekcí. Přihlašovat se můžete na www.andelky.cz

Cena 1760 Kč/16 lekcí.

Začínáme 21.9.2022 vždy ve středu od 17:30 do 18:15 hod v malém sále Komunitního centra Bašť.