RYTMIKA A TANEČKY 4-6 LET

19.08.2021

Tancování je zaměřeno na rozvoj tanečních, pohybových a rytmických schopností dětí. Děti se učí správnému držení těla, vnímání rytmu a hudby. Postupně se naučí jednoduché prvky a choreografie, u starších dětí i složitější sestavy s baletními prvky či prvky moderních tanců. Lektorka využívá známých lidových a dětských písniček k navození radostné atmosféry a chuti se koordinovaně hýbat. Pravidelně jsou pořádány ukázkové hodiny pro rodiče, kde si děti vyzkouší vystoupení před svým prvním obecenstvem. Naše malé tanečníky vychováváme od útlého věku. Podchycujeme jejich první taneční krůčky v pohybové přípravce, rozvíjíme taneční talent dětí a připravujeme je na přestup do dalších, vyšších tanečních kategorií.

Děti od 4 do 6 let.

Cena 800 Kč/8 lekcí.

Lektorka Markéta Křížová.

Začínáme 22.9.2021 vždy ve středu od 17:30 do 18:15 hod v malém sále Komunitního centra Bašť.

Přihlašování na kroužek na webových stránkách https://www.andelky.cz/registration