BABY BALET A RYTMIKA

08.08.2023

Děti se seznamují se základy baletu, gymnastiky, učí se na lidové a dětské písničky spojovat kroky do jednoduchých choreografií. Důraz je kladen na ohebnost, pružnost a správné držení těla, což se v dospělosti projeví sebevědomou sebeprezentací a uměním se krásně "nést".

Součástí kurzu jsou soustředění, vystoupení dětí na různých akcích v okolí, akademie pro rodiče a přátele - před Vánocemi a koncem školního roku. Kurz pro děti od 3 do 6 let.

Lekce probíhají v úterý od 16:30 do 17:20 v tělocvičně v 1.patře KC Bašť. Podzimní kurz začíná 3. 10. 2023.

Těším se na vás

Markét ❤️

CELISTA

Kontakt pro přihlášení:

E marketa@celista.cz

T +420 737 446 345

Sledujte:

FB Celista

INST @celista_mk

W celista.cz

Ing. Bc. Markéta Konupčíková je klinická biochemička, zakladatelka metody CELISTA, health & wellness koučka, inspirátorka, stylistka, lektorka a motivátorka.

"KDYŽ JE NAŠE MYSL, TĚLO A DUŠE V ROVNOVÁZE, DOKÁŽEME COKOLI ... OPRAVDU COKOLI. ZAMILOVAT SE, UZDRAVIT SE I ROZEJÍT SE."