BABY BALET, RYTMIKA A GYMNASTIKA

03.10.2022

BABY BALET, RYTMIKA A GYMNASTIKA

"Čím dnes naplníme srdce našich dětí, tím ony zítra naplní náš svět".

Děti se seznamují se základy baletu, gymnastiky a učí se na lidové a dětské písničky spojovat kroky do jednoduchých choreografií. Důraz je kladen na ohebnost, pružnost a správné držení těla, což se v dospělosti projeví sebevědomou sebeprezentací a uměním se krásně "nést".

Součástí kurzu jsou vystoupení dětí na různých akcích v okolí, akademie pro rodiče a přátele - před Vánocemi a koncem školního roku.

Kurz pro děti od 3 do 6 let.

Podzimní kurz začíná 3. 10. 2022 a bude končit 30. 1. 2023 (vyjma 19. 12., 26. 12. 2022, 2. 1. 2023).

Jarní kurz poběží opět od března 2023.

Lekce probíhají vždy v pondělí od 17 do 18 hodin v Komunitním centru Bašť (Dlouhá 52, budova U Oličů). Kurz má 15 lekcí za 2 550,- Kč

Těším se na vás

Markét ❤️

CELISTA

Kontakt pro přihlášení:

E marketa@celista.cz

T +420 737 446 345

Sledujte:

FB Celista

INST @celista_mk

W celista.cz

Ing. Bc. Markéta Konupčíková je klinická biochemička, zakladatelka metody CELISTA, health & wellness koučka, inspirátorka, stylistka, lektorka a motivátorka.

"KDYŽ JE NAŠE MYSL, TĚLO A DUŠE V ROVNOVÁZE, DOKÁŽEME COKOLI ... OPRAVDU COKOLI. ZAMILOVAT SE, UZDRAVIT SE I ROZEJÍT SE."