"Bašť v příbězích archeologie", aneb co se skrývá pod vašimi kroky

05.10.2021

Obec Bašť se v posledních letech rozrostla a změnila téměř k nepoznání. Na druhou stranu, díky nově vznikající zástavbě, byly v rámci záchranných archeologických prací objeveny zajímavé artefakty svědčící o bohaté historii osídlení v naší obci a okolí. Nalezené kosterní pozůstatky, střepy, či jen terénní změny dokládají přítomnost mnoha kultur, které přilákala úrodnost zdejší krajiny a které zde žily, nebo jen procházely.

O archeologických objevech v Bašti a okolí z dob vzdálených i nedávných bude přednášet Mgr. Andrea Němcová z Oblastního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. 

Termín: 5.10.2021 od 18.30 v malém sále Komunitního centra Bašť

Přihlašování do 4.10.2021 na adrese megerova@obecbast.cz