BURZA KROUŽKŮ 2022

04.09.2022

Komunitní centrum Bašť ve spolupráci s Obec Bašť pořádá tradiční Burzu kroužků na školní rok 2022/2023 na fotbalovém hřišti v Bašti v neděli 4.9.2022 od 10 do 12 hodin.

Trenéři, lektoři mají možnost návštěvníkům, rodičům s dětmi ukázat a povědět, jaké zájmové kroužky nabízejí a za jakých podmínek. Na místě je možné dítě na kroužek přímo přihlásit nebo získat informace kde a jak to učinit.

Rodiče s dětmi mají jedinečnou možnost se osobně setkat s trenéry, lektory, kterým budou své děti od září svěřovat. Děti mají možnost si zdarma vyzkoušet danou aktivitu. Rodiče získají potřebné informace a podklady k nabízenému zájmovému kroužku. 

A bude z čeho vybírat. Na akci se prezentují lektoři a trenéři z nejbližšího okolí sportovních aktivit až po výtvarné a umělecké zaměření. V loňském roce prezentovala svoji činnost a nabídku např. CAPAX taneční škola na MAX, Jedu-Edu z Líbeznic, sportovní oddíly nabízející aerobic, karate, gymnastiku a sportovky s Andělkami či jazyková škola AJPRO a Malování pastelkou s Nikol.

Vyberte ten správný kroužek dříve, než bude obsazený. Buďte připravení rodiče a přijďte mezi nás.

Lektoři a trenéři či jiní poskytovatelé zájmových kroužků, registrujte se na megerova@obecbast.cz do 1.9.2022. Na základě vaší registrace vám budou zaslány podrobnější informace. 

Akce je pro všechny zdarma. Drobné občerstvení bude zajištěno.