CHCETE POŘÁDAT KROUŽEK, AKCI

07.07.2021

Jste lektor?

Jste tvořivý nadšenec?

Máte chuť pořádat kroužek nebo jednorázovou akci v komunitním centru?

Můžete doporučit lektora volnočasových aktivit?

Jestli-že máte zájem sám pořádat kroužek pro děti nebo dospělé nebo máte nějaký nápad, kontakt na nějakého lektora či firmu nebo máte dobrou zkušenost s nějakou firmou nabízející volnočasové aktivity, kontaktujte mne na emailu megerova@obecbast.cz

Připravuji rozvrh pravidelných kroužků pro děti a dospělé a plán akci na podzim 2021 a ráda přivítám vaše návrhy.