MODERN DANCE A GYMNASTIKA

04.10.2022

"Čím dnes naplníme srdce našich dětí, tím ony zítra naplní náš svět".

Děti se učí taneční improvizaci, gymnastiku a modern dance, zdokonalují základy baletu. Moderní výrazový tanec je tanec určený pro divadelní scénu, ale hlavně pro radost a umění práce s vlastním tělem. Nemá žádná striktní pravidla ani omezení. Cílem lekcí je rozvoj všestranné zdatnosti těla (jak po stránce fyzické kondice, tak po stránce flexibility) a radosti z pohybu.

Děti si zlepší pružnost, sílu těla, plastiku pohybu, vytrvalost, získají pevnou postavu.

Rozvinou si hudební sluch, cítění rytmu, koordinaci pohybu a schopnost ovládat své tělo.

Součástí kurzu jsou vystoupení dětí na různých akcích v okolí, akademie pro rodiče a přátele - před Vánocemi a koncem školního roku.

Kurz pro děti od 7 do 12 let.

Podzimní kurz začíná 4. 10. 2022 a bude končit 31. 1. 2023 (vyjma 20. 12., 27. 12. 2022., 3. 1. 2023.).

Jarní kurz poběží opět od března 2023.

Lekce probíhají vždy v úterý od 17 do 18 hodin v Komunitním centru Bašť (Dlouhá 52, budova U Oličů). Kurz má 15 lekcí za 2 550,- Kč.

Těším se na vás

Markét ❤️

CELISTA

Kontakt pro přihlášení:

E marketa@celista.cz

T +420 737 446 345

Sledujte:

FB Celista

INST @celista_mk

W celista.cz

Ing. Bc. Markéta Konupčíková je klinická biochemička, zakladatelka metody CELISTA, health & wellness koučka, inspirátorka, stylistka, lektorka a motivátorka.

"KDYŽ JE NAŠE MYSL, TĚLO A DUŠE V ROVNOVÁZE, DOKÁŽEME COKOLI ... OPRAVDU COKOLI. ZAMILOVAT SE, UZDRAVIT SE I ROZEJÍT SE."