Omezení aktivit od 5.10.2020

30.09.2020

V současné době je v platnosti mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které omezuje počet osob ve vnitřních prostorech na 10, resp. při vyšším počtu musí mít místa k sezení, na kterých musí převážnou část doby setrvat. To tedy vylučuje pohybové aktivity nad 10 osob.

Od pondělí 5.10.2020 bude v platnosti Nouzový stav a Vláda ČR svým usnesením omezení dále zpřísnila, a to na maximální počet 10 osob ve vnitřních prostorech. Nouzový stav je vyhlášena, dle kompetence Vlády ČR na 30 dnů.

Příslušná usnesení přikládám do přílohy.

Tímto Vás všechny vyzývám k respektování usnesení Vlády ČR a omezení počtu účastníků na Vašich kurzech, seminářích či workshopech na maximálně 10 osob. Mezi jednotlivými osobami musí být zajištěny rozestupy minimálně 2 m.

Jak chápu opaření já , tak musí být splněny obě podmínky současně, tj. do 10 osob a zároveň minimální rozestupy 2 m. V menších prostorech tedy může dojít k dalšímu snížení počtu pod 10.

Prosím Vás každého o vyjádření individuální odpovědí na tento mail, že berete informace na vědomí a případně, zda a jakým způsobem, to omezí či ohrozí Vaši činnost v Komunitním centru Bašť.

Děkuji

Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA

Starosta