PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY

15.11.2023

15.11.2023 OD 19 HODIN V DIVADLE PALACE

C E N A 300 K Č Z A V S T U P E N K U D O D I V A D L A A D O P R A V U AU T O B U S E M 

 Z B A Š T Ě A Z P Ě T

Představení : Penzion pro svobodné pány

Hlavní role: Patrik Děrgel, Marie Doležalová, Lukáš Příkazký

R E Z E R V A C E V S T U P E N E K N A A D R E S E DVORAKOVA @ O B E C B A S T . C Z

N E B O N A T E L . 2 8 3 9 8 1 0 6 5 D O 1 0. 10 . 2 0 2 3

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 43, P R A H A 1

W W W . DIVADLOPALACE . C Z