ŽIVÁ ANGLIČTINA

08.08.2023

Ve školním roce 2023/2024 nabízíme prvňáčkům, kteří budou mít třídy v Bašti, kroužky Živé angličtiny v rámci školní družiny. Kroužky poběží od konce září v Komunitním centru v časech:

pondělí 13.00 hod.

pondělí 14.00 hod.

čtvrtek 13.00 hod.

čtvrtek 14.00 hod.

Lektor vyzvedne děti z družiny a po skončení kroužku je odvede zpět.

Počet lekcí za školní rok: 32

Cena kurzu za pololetí: 1920,- Kč

Cena výukových materiálů na školní rok: 350,- Kč

Počet dětí ve skupině: přibližně 10

Rezervace míst a další informace: www.zivaanglictina.cz, tel.: 605579838, e-mail: info.zivaanglictina@gmail.com