KROUŽKY A KURZY PRO DĚTI

Tancování je zaměřeno na rozvoj tanečních, pohybových a rytmických schopností dětí. Děti se učí správnému držení těla, vnímání rytmu a hudby. Postupně se naučí jednoduché prvky a choreografie, u starších dětí i složitější sestavy s baletními prvky či prvky moderních tanců. Lektorka využívá známých lidových a dětských písniček k navození radostné...

Sportovní kroužek je pro všechny děti, které rády cvičí s obručemi, míči, padákem, skákacími pytli, překážkami, kužely apod.. Cvičení je zaměřené na protažení a rozhýbání celého těla, zvyšování obratnosti, získání zkušeností s pohybem při skupinových aktivitách, spoluprací při hrách a především na získání radosti z pohybu jako takového. Na kroužku...

HÝBÁNKY

02.09.2020

Kurz mohou navštěvovat rodiče s dětmi od 1,5 roku do 3,5 let. S dětmi sportujeme, vytváříme, tancujeme, učíme zapojit s krtečkem děti do kolektivu. Děti se učí být v kolektivu svých vrstevníků a rozvíjí samy sebe.